การเล่นตะกร้อ แต่ละประเภท

การเล่นตะกร้อ แต่ละประเภท
 • การเล่นตะกร้อ แต่ละประเภท ผู้เล่นต้องส่งบอล หรือหยิบลูกในสนามรับบอลทางขวา แต่เฉพาะเมื่อคะแนนของผู้เสิร์ฟเป็นศูนย์หรือคู่เท่านั้น การส่งและเสิร์ฟบอลจะต้องส่งและรับเข้าไปในพื้นที่ให้บริการด้านซ้าย เมื่อคะแนนของเซิร์ฟเวอร์เป็นเลขคี่
 • ผู้เล่นทั้งสองต้องเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการ หลังจากได้รับ 1 แต้มในแต่ละครั้ง
 • ทำให้ “เสีย”
 • ความเสียหายที่ผู้เล่นทำในฝั่ง “ส่ง” จะทำให้เด็กตาย แต่ถ้าฝ่ายรับเป็นผู้เล่นที่ทำ ฝ่ายเสิร์ฟจะได้รับ 1 แต้ม
  เมื่อเกิดความเสียหาย
 • ขณะเสิร์ฟ ถ้าเล่นลูกมากกว่าหนึ่งครั้งและลูกถูกขัดจังหวะเหนือระดับเข็มขัดปกติ
 • หากลูกบอลตกลงสู่สนามส่งผิด ลูกจะไม่ตกลงไปในแนวทแยงมุมของผู้เสิร์ฟ หรือไม่ถึงเส้นส่งสั้นหรือตกเกินเส้นส่งยาวหรือตกนอกเส้นเขตเพื่อส่งลูกนั้น
 • การส่งเด็กถ้าเท้าของผู้เสิร์ฟไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการหรือเท้าของผู้เล่นที่ได้รับลูกบอลไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการตรงข้ามแนวทแยงมุม จนกว่าลูกบอลจะถูกส่งออกไป (ดูกฎข้อ 16)
 • ขณะส่งบอลหรือก่อนส่งลูก หากผู้เล่นคนใดโกงหรือทำอะไรที่เป็นการรบกวนฝ่ายตรงข้าม
 • เป็นการดีที่จะส่งลูกไป หรือถ้าลูกตีโต้กลับนอกเขตสนามหรือทะลุตาข่ายหรือไม่ผ่านตาข่ายหรือข้ามตาข่ายหรือสัมผัสหลังคาหรือผนังหรือสัมผัสร่างกายหรือเสื้อผ้าของผู้เล่นคนใดหรือเส้นนี้เป็นเขต )
 • หากเด็กกำลังเล่น ฝ่ายตรงข้ามได้เล่นบอลก่อนส่งตาข่ายไปด้านข้าง (อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นลูกอาจใช้ส่วนของร่างกายของตนที่ลูกบอลไปสัมผัสได้ตามกฎของลูกบอลที่เขาเล่นได้)
 • เมื่อลูกบอลอยู่ในเวลา “เล่น” ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งถูกตาข่ายหรือตาข่าย กับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือในเครื่องแต่งกาย
 • โดยผู้เล่นคนเดียวกัน ถ้าลูกบอลสัมผัสด้านของผู้เล่นมากกว่าสองครั้งติดต่อกัน หรือโดยผู้เล่นและผู้เล่นฝ่ายสนับสนุนในฝ่ายเดียวกันติดต่อกันเมื่อสัมผัสลูกบอล
 • หากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งบล็อกคู่ต่อสู้
 • ในแต่ละเกม ถ้าลูกบอลไปโดนผู้เล่นฝ่ายเดียวกันมากกว่า 1 คน
 • เล่นลูกบอลโดยใช้ปลายแขน ปลายแขน ข้อศอกด้านข้าง ปลายแขน และมือ (เว้นแต่ผู้เล่นจะได้รับอนุญาตให้ใช้ศอกหลัง ไหล่ และศีรษะ)

การเล่นตะกร้อ แต่ละประเภท 3 คน

 • ฝ่ายไหนจะส่งบอลก่อน? ผู้เล่นในสนาม “เสิร์ฟ” ต้องส่งบอลในแนวทแยงมุม ถ้าผู้เล่นคนนี้เคาน์เตอร์บอลก่อนที่จะกระทบพื้น จะถูกโต้กลับโดยฝ่าย “เสิร์ฟ” และ “ฝ่ายรับ” โต้กลับไปกลับมาจนกว่าจะมีการ “แพ้” หรือลูกบอลอยู่ในการเล่น (ดูข้อ b. ของกฎนี้) (ดูกฎข้อ 11) แล้วผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในสนาม ส่งบอลไปทางขวาก็กลับมาเป็นผู้ส่ง หากฝ่าย “รับ” ไม่สามารถโต้ตอบลูกบอลหรือฝ่าย “แพ้” ทำ ฝ่าย “ส่ง” ได้ 1 แต้ม ให้กับผู้เล่นอีกคนที่อยู่ทางด้านซ้ายของสนามทางด้านขวาของสนาม ในสนามในแนวทแยง ตราบใดที่ด้านนี้ยังคงเป็นด้าน “เสิร์ฟ” การส่งบอลจะต้องออกนอกสนามเพื่อเสิร์ฟบอลในอีกด้านหนึ่ง ‘การเสิร์ฟ’ ตรงข้ามแนวทแยง พื้นที่ให้บริการสามารถเปลี่ยนข้างได้ก็ต่อเมื่อได้คะแนนเพิ่มอีก 1 คะแนน
 • ฝ่ายเสิร์ฟต้องขว้างบอลลูกแรกจากพื้นที่เสิร์ฟด้านขวามือ เมื่อผู้ส่งเล่นกับลูกบอลจนส่งบอลแล้ว เมื่อส่งบอลผ่านตาข่าย ต่อจากนี้ไปจะอยู่ในการเล่นจนกว่าจะแตะพื้น หรือมี “การแพ้” หรือ “การเตะกลับ” เกิดขึ้น ยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 19 ขึ้นทารก ผู้ส่งจะอยู่เคียงข้างเขา โดยไม่คำนึงถึงพรมแดนที่มีเครือข่ายปิดกั้นเป็นภูมิภาค
 • ในเกม ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนไลน์หรือตำแหน่งได้ก็ต่อเมื่อเสียสิทธิ์ในการส่งบอล และได้รับอนุญาตจากอนุญาโตตุลาการเท่านั้น
 • ผู้ที่จะรับลูก ลูกจะต้องเป็นผู้ส่งเพียงคนเดียว แต่ถ้าลูกสัมผัสผู้เล่นด้วยผู้รับหรือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอื่นที่ไม่ใช่ผู้เล่นแถวหลัง (มือที่สาม) ที่เล่นบอลฝ่ายที่ส่งบอล รับ 1 แต้ม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในมาตรา 12
 • ฝ่ายที่เริ่มเล่นเกมแรกหรือเกมถัดไปสามารถผ่านได้ในเกมแรกเท่านั้น ผู้ส่งจะยังคงส่งบอลต่อไปโดยเปลี่ยนเส้นทางทุกครั้งที่เขาชนะ 1 แต้มจนกว่าจะแพ้ จากนั้นอีกข้างจะเสีย 2 ครั้งให้ฝ่ายตน อีกฝ่ายจะส่งบอลให้อีก 2 คน และทั้งสองฝ่ายจะสามารถส่งบอลให้ลูกได้เท่าจำนวนเต็ม ในการส่งบอลเพื่อเริ่มเล่นในกิโลเมตรถัดไป ฝ่ายที่ไม่เริ่มส่งลูกแรกคือฝ่ายที่ส่งบอล หากเกมเริ่มในเกมที่สาม ฝ่ายที่ไม่ได้เสิร์ฟในเกมที่สองจะเสิร์ฟก่อน
 • หากผู้เล่นหยุดเล่นผิดแถวขณะเสิร์ฟและทำแต้มโดยไม่ได้ตั้งใจ จะต้องนำกลับมาใหม่ภายใต้เงื่อนไข “รับใหม่” ต้องทำการร้องขอก่อนการส่งมอบครั้งต่อไป
 • หากผู้เล่นยืนผิดเขตและไม่รู้ว่ายืนผิดจนกระทั่งลูกคนต่อไปเกิด ถือว่าผ่าน และสิทธิ์ในการ “เอาคืน” จะไม่สามารถใช้ได้ และต้องยืนตำแหน่งผู้เล่นไว้จนกว่า จุดสิ้นสุดของเกม

กติกาทั่วไป

 • ผู้เสิร์ฟต้องไม่เสิร์ฟจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะพร้อมที่จะแย่งบอล
 • ผู้เสิร์ฟและผู้ส่งบอลต้องยืนอยู่ภายในขอบเขตของการเสิร์ฟภาคสนามของตน (ตามที่กำหนดโดยแนวเสิร์ฟยาว กึ่งกลางของเส้นผ่านสั้น และเส้นข้าง) และผู้เล่นทั้งสองนี้ต้องวางเท้าบนพื้น ตำแหน่งนิ่ง เท้าข้างหนึ่งของผู้ส่งอยู่ในสถานะที่ดีบนเส้นหรือบนเส้นด้านขวาจนกว่าลูกบอลจะจบลง ควรสันนิษฐานว่าเท้าอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ และพื้นที่ให้บริการบอล (ดูกฎข้อ 14 ค.) ฝ่ายส่งและฝ่ายรับอาจยืนอยู่ที่ใดก็ได้ แต่ต้องไม่บังคับหรือขัดขวางการส่งและรับบอล เมื่อรับและส่งผู้เล่นแถวหลัง เขาไม่สามารถยืนล้ำหน้าผู้เล่นแถวหน้าได้
 • ไม่ใช่ลูกที่ไม่ดีถ้าลูกตีตาข่ายและข้ามตาข่ายขณะส่งหรือตีโต้ ถ้าการโต้กลับส่งนอกเสาตาข่ายทั้งสองข้างและตกลงบนเส้นสนามของฝ่ายตรงข้ามหรือต่ำกว่าเส้นเขต ถือว่าลูกเสียในกรณีที่เกิดการสกัดกั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือผู้พิพากษาโดยไม่คาดคิด การเล่นตะกร้อ แต่ละประเภท

บทความที่น่าสนใจ